fbpx

Ngọc Quỳnh & Ngân Hà


Mô tả
? ??̂̃ ???̀?? ??̂? ???̣? ???̀?? & ???̂? ??̀ ?
“Yêu nhau đến mai về sau
Yêu nhau đến khi bạc đầu
Mình sẽ hạnh phúc suốt nơi đâu
Chỉ cần có nhau…”
? Hội trường Nha Trang